(BĐT) - Tổng cục Thuế cho biết, tính đến hết ngày 26/2/2020, cơ quan thuế đã ban hành 2.784 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), với tổng số tiền thuế GTGT được hoàn là 16.723,5 tỷ đồng, bằng 12,9% so với dự toán năm 2020 (130.000 tỷ đồng), bằng 105,9% so với cùng kỳ năm 2019.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, cơ quan thuế đã hoàn cho xuất khẩu là 2.424 quyết định, với tổng số tiền được hoàn là hơn 13.314 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 79,6% so với tổng số tiền đã hoàn, bằng 105,4% so với cùng kỳ năm 2019; hoàn cho dự án đầu tư là 235 quyết định, với tổng số tiền được hoàn là hơn 3.325 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 19,9%, bằng 109% so với cùng kỳ năm 2019; hoàn cho trường hợp khác là 125 quyết định, với tổng số tiền được hoàn là 83,8 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 0,5%, bằng 78,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo số liệu do Kho bạc Nhà nước cung cấp, tính đến hết ngày 26/2/2020, tổng số tiền đã chi hoàn thuế GTGT qua Kho bạc Nhà nước từ dự toán năm 2020 là 14.939 tỷ đồng.