(BĐT) - Tại kỳ họp HĐND TP.HCM khai mạc ngày 3/8/2016, trong 8 Tờ trình của UBND Thành phố để HĐND Thành phố xem xét, thông qua, có nhiều tờ trình liên quan đến các dự án đầu tư với quy mô lớn.
Tăng trưởng kinh tế của TP.HCM 6 tháng đầu năm còn chậm. Ảnh: Lê Tiên

Tăng trưởng kinh tế của TP.HCM 6 tháng đầu năm còn chậm. Ảnh: Lê Tiên

Đáng chú ý nhất là Tờ trình về quyết định chủ trương đầu tư Dự án bờ tả sông Sài Gòn, với tổng vốn đầu tư gần 993 tỷ đồng cho đoạn còn lại từ rạch Cầu Ngang đến Khu đô thị Thủ Thiêm.

Với dự án này, ngân sách của Thành phố sẽ rót 404 tỷ đồng, khoảng 588 tỷ đồng còn lại thuộc về ngân sách trung ương. Ngoài kết hợp với chỉnh trang đô thị, mục đích của dự án này là nhằm bảo vệ 1.600 ha đất đô thị với dân số 25.000 người thuộc phạm vi các phường Trường Thọ ở quận Thủ Đức và phường An Phú, Thảo Điền ở quận 2.

Tiếp đó là Tờ trình điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư cho các dự án Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Định từ 645 tỷ đồng lên 1.145 tỷ đồng; Dự án Xây dựng cầu Thăng Long từ 91 tỷ đồng lên 450 tỷ đồng. Đặc biệt, UBND Thành phố cũng có Tờ trình xin quyết định chủ trương đầu tư 5 dự án nhóm B khác có sử dụng vốn ngân sách của Thành phố với tổng mức đầu tư 718 tỷ đồng.

Theo bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP.HCM, tăng trưởng kinh tế của Thành phố 6 tháng đầu năm so với Nghị quyết của HĐND Thành phố đề ra trước đó vẫn còn chậm; thu hút đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ chưa đáp ứng được yêu cầu.

Vì vậy, ngoài việc xem xét các tờ trình trên, trọng tâm của Kỳ họp lần này còn là xem xét, quyết định báo cáo của UBND Thành phố về kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong 6 tháng cuối năm 2016.