Hà Nội: Gần 200 nghìn lao động được giải quyết việc làm

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, trong 11 tháng của năm 2022, Thành phố đã giải quyết việc làm cho gần 200 nghìn người lao động, đạt 122,1% kế hoạch năm, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, Thành phố đã giải quyết tạo việc làm cho trên 57.900 người lao động từ nguồn ngân sách ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội với số tiền trên 2.740 tỷ đồng; số người lao động nhận được việc làm sau khi phỏng vấn tại các phiên, sàn giao dịch việc làm là trên 16.130 người lao động; đưa trên 4.530 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; số người lao động được giải quyết việc làm qua cung ứng dịch vụ việc làm của các doanh nghiệp và các hình thức khác là trên 116.850 người.

Để đảm bảo được các mục tiêu đề ra, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành của Thành phố, cũng như các cơ quan, ban, ngành địa phương đồng thời chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện công tác nghiên cứu, dự báo và đánh giá tình hình thị trường lao động hiện tại, xu hướng phát triển và tác động kinh tế trong thời gian tới, xu hướng dịch chuyển ngành nghề sau dịch Covid-19.

Qua đó, nhằm tìm ra những chính sách mới phù hợp để bảo đảm việc làm cho người lao động; định hướng, cải thiện chất lượng nguồn lao động của Hà Nội, hỗ trợ người lao động học nghề, mở rộng cơ hội nghề nghiệp sau khi dịch bệnh đang được kiểm soát.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư