(BĐT) - Dự kiến, quý IV/2021, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ứng Hòa (TP. Hà Nội) sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 06 Xây lắp + đảm bảo an toàn giao thông thuộc Dự án Đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 21B đoạn từ thị trấn Vân Đình đến đường tỉnh 424 (76 cũ), địa phận huyện Ứng Hòa.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu sử dụng nguồn vốn từ ngân sách TP. Hà Nội với giá gói thầu 340,228 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 42 tháng.

Dự án Đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 21B đoạn từ thị trấn Vân Đình đến đường tỉnh 424 (76 cũ) có tổng mức đầu tư 651,987 tỷ đồng. Đây là 1 trong 5 dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công của TP. Hà Nội (bao gồm 4 dự án sử dụng ngân sách Thành phố và 1 dự án sử dụng ngân sách cấp huyện), tổng mức đầu tư dự kiến 1.755,327 tỷ đồng được HĐND TP. Hà Nội đồng ý chủ trương đầu tư vào cuối tháng 3/2021.