(BĐT) - UBND TP. Hà Nội công bố Danh mục 26 thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội. Trong đó, 26 thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc các lĩnh vực: Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở hữu trí tuệ, An toàn bức xạ hạt nhân và Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hà Nội.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Một số thủ tục điển hình là: Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận; thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh; thủ tục xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia…