(BĐT) - Ban Quản lý phát triển khu đô thị mới tỉnh Hà Nam vừa thông báo phát hành hồ sơ mời thầu 2 dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam (đã qua sơ tuyển) với tổng chi phí thực hiện dự kiến hơn 549 tỷ đồng. 
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Thứ nhất là Dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở đô thị phía Bắc thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân (thời gian phát hành hồ sơ mời thầu từ ngày 8/4 - 12/6/2020). Dự án có tổng chi phí thực hiện là 389,861 tỷ đồng. Thời gian thực hiện Dự án là 24 tháng kể từ ngày có quyết định bàn giao đất thực địa (hơn 180.000 m2). Trước đó, có 2 nhà đầu tư trúng sơ tuyển tại Dự án gồm: Công ty TNHH Hoàng Quân và Công ty CP Xây dựng TEEL Việt Nam.

Thứ hai là Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu thương mại và nhà ở đô thị tại xã Duy Minh và xã Duy Hải (giai đoạn 1, thời gian phát hành hồ sơ mời thầu từ ngày 8/4 - 11/6/2020). Dự án có tổng mức đầu tư hơn 160 tỷ đồng, tổng diện tích đất sử dụng hơn 118.000 m2; được thực hiện tại xã Duy Minh và xã Duy Hải, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. 3 nhà đầu tư trúng sơ tuyển Dự án là Công ty TNHH Hải Vượng, Công ty TNHH Xây dựng Tùng Phát, Liên danh Công ty CP Đồng Phát - Công ty CP Hạ tầng Nam Sơn.