(BĐT) -  Gói thầu Phân bón hữu cơ vi sinh năm 2020 do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc làm chủ đầu tư trực tiếp mời thầu đã chọn xong nhà thầu. Tuy nhiên, Chủ đầu tư hiện vẫn đang trong quá trình giải quyết kiến nghị liên quan tới Gói thầu.

.

Sản phẩm Phân bón hữu cơ vi sinh Sông Gianh HC-15 Nhà thầu chào đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật tại HSMT. Ảnh: Minh Khuê

Sản phẩm Phân bón hữu cơ vi sinh Sông Gianh HC-15 Nhà thầu chào đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật tại HSMT. Ảnh: Minh Khuê

Gói thầu nêu trên hoàn thành mở thầu ngày 28/5/2020. Kết quả mở thầu có 3 nhà thầu tham dự.

Phản ánh đến Báo Đấu thầu, một nhà thầu tham dự Gói thầu cho rằng bị loại với lý do không thỏa đáng. Ngay sau khi kết quả lựa chọn nhà thầu được công bố, Nhà thầu đã gửi công văn kiến nghị liên quan đến Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu. Phúc đáp kiến nghị của Nhà thầu, công văn của Chủ đầu tư nêu rõ: “Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về thông số kỹ thuật của hàng hóa mua sắm: Không đáp ứng do thừa Axit Humic, Ca so với yêu cầu, không phù hợp với chủng loại mua sắm (Phân bón của Nhà thầu chào là phân bón hữu cơ sinh học chứ không phải phân bón hữu cơ vi sinh)”.

Theo Nhà thầu, lý do nêu trên được Chủ đầu tư đưa ra hoàn toàn không có căn cứ và thiếu viện dẫn.

Cụ thể, loại hàng hóa Nhà thầu chào là Phân bón hữu cơ vi sinh Sông Gianh HC-15 (gọi tắt là sản phẩm HC-15). Đây là sản phẩm được sản xuất bởi Công ty CP Tổng công ty Sông Gianh, đã được Cục Bảo vệ thực vật thuộc Bộ NN&PTNT xác nhận là loại phân bón hữu cơ vi sinh và công nhận lưu hành ở Việt Nam tại Quyết định số 0415/QĐ-BVTV-PB ngày 17/4/2018. Đồng thời, căn cứ vào Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón số 01-189:2019/BNNPTNT, sản phẩm HC-15 Nhà thầu chào hàng có hàm lượng Axit Humic 2,5%, và % khối lượng Cacbon quy đổi là 1,45%, do đó sản phẩm này là phân bón hữu cơ vi sinh chứ không phải là phân bón hữu cơ sinh học như kết luận của Chủ đầu tư.

Ngoài ra, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón số 01-189:2019/BNNPTNT cũng quy định, trong số các chỉ tiêu để phân loại phân bón, chỉ tiêu về Axit Humic và Ca là chỉ tiêu bổ sung, không phải là chỉ tiêu chính và không được dùng để phân loại phân bón. Do vậy, Nhà thầu cho rằng, Chủ đầu tư viện dẫn lý do này để loại Nhà thầu là không thỏa đáng.

Trên thực tế, trong quá trình phát hành hồ sơ mời thầu, Chủ đầu tư đã 2 lần điều chỉnh các chỉ tiêu, yêu cầu kỹ thuật trong hồ sơ mời thầu được Nhà thầu xem là không cần thiết đặt dấu chấm hỏi.

Trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, Chủ đầu tư cho biết đã nhận được 3 công văn kiến nghị của Nhà thầu về kết quả của gói thầu nêu trên. Tuy nhiên, Chủ đầu tư đã phúc đáp 1 công văn. Về trách nhiệm phúc đáp kiến nghị tại 2 công văn còn lại, Chủ đầu tư sẽ thực hiện đầy đủ và đúng quy trình, sau khi tham vấn ý kiến từ Bộ NN&PTNT.