(BĐT) - Tổng cục thuế cho biết, đến nay cơ quan thuế đã phối hợp với 55 ngân hàng thương mại và 63 Cục Thuế triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử và tuyên truyền, vận động doanh nghiệp (DN) tham gia sử dụng dịch vụ.
Đã có 825.724 DN tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử

Đã có 825.724 DN tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử

Tính đến 19/5/2021, số lượng DN đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế là 819.592 DN, đạt tỷ lệ 98,85%. Số lượng DN hoàn thành đăng ký dịch vụ với ngân hàng là 818.048 DN, đạt 98,66% trên tổng số DN đang hoạt động. Từ 1/1 - 19/5/2021, các DN đã nộp tiền thuế thông qua 1.772.451 giao dịch nộp thuế điện tử với số tiền trên 317.342 tỷ đồng và 13.481.164 USD.

Về khai thuế điện tử, hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% Chi cục Thuế trực thuộc. Đã có 825.724 DN tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, đạt 99,59% số DN đang hoạt động, số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận từ 1/1 - 19/5/2021 là 9.078.795 hồ sơ.

Về hoàn thuế điện tử, tính từ 1/1 - 19/5/2021, tổng số DN tham gia hoàn thuế điện tử là 6.040 DN trên tổng số 6.206 DN hoàn thuế (đạt 97,33%). Số hồ sơ tiếp nhận là 10.466 hồ sơ trên tổng số 10.664 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98,14%. Tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn là 6.875 hồ sơ với tổng số tiền hơn 42.058 tỷ đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 01 và chương trình hành động của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế tiếp tục triển khai các giải pháp cải cách thủ tục hành chính thuế; triển khai theo đúng tiến độ các dự án công nghệ thông tin; đặc biệt là đã đẩy nhanh tiến độ triển khai và mở rộng thực hiện khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử; hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế; triển khai hoàn thuế điện tử.