Đây là nội dung Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.
Phí sử dụng đường bộ được đề xuất giảm còn 70 - 90% mức thu hiện nay

Phí sử dụng đường bộ được đề xuất giảm còn 70 - 90% mức thu hiện nay

Theo đó, xe ô tô của doanh nghiệp kinh doanh vận tải, hợp tác xã kinh doanh vận tải thuộc đối tượng chịu phí theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 293/2016 của Bộ Tài chính (quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ) nộp phí bằng 70 – 90% mức thu hiện nay. Cụ thể, xe ô tô chở người, các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng nộp phí bằng 70% mức thu quy định tại biểu phí sử dụng đường bộ ban hành kèm theo Thông tư số 293/2016. Xe tải, xe ô tô chuyên dùng, xe đầu kéo nộp phí bằng 90% mức thu quy định.

Theo thanh niên