(BĐT) - Báo cáo tình hình hoạt động đấu thầu năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cho thấy, trong năm 2019, trên địa bàn Tỉnh có 4 gói thầu sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ, với tổng giá gói thầu là 40.955,490 triệu đồng, tổng giá trúng thầu là 33.972,863 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 17,05%, tương đương 6.982,627 triệu đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tỷ lệ tiết kiệm trên thấp hơn nhiều so với con số đạt được trong năm trước. Cụ thể, năm 2018, các gói thầu sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ tại tỉnh Đồng Tháp đạt tỷ lệ tiết kiệm 25,51%, tương đương 19.369,910 triệu đồng.

Trong số 4 gói thầu trên, có 1 gói thầu được đấu thầu rộng rãi qua mạng, với giá gói thầu là 39.654,000 triệu đồng, giá trúng thầu là 32.705,500 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 17,52%, tương đương 6.948,500 triệu đồng. Chào hàng cạnh tranh 3 gói thầu, trong đó có 2 gói lựa chọn nhà thầu qua mạng, với tổng giá trị các gói thầu là 1.301,490 triệu đồng, tổng giá trúng thầu là 1.267,363 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 2,62%, tương đương 34,127 triệu đồng.

Được biết, năm 2019, tổng số các gói thầu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp được chủ đầu tư phê duyệt lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu là 3.566 gói thầu, với tổng giá gói thầu là 3.940.393,226 triệu đồng, tổng giá trúng thầu là 3.716.356,226 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 5,69%, tương đương 224.037,000 triệu đồng.