(BĐT) - Theo  Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm thuộc Bộ Tài chính, năm 2016, thị trường bảo hiểm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định. Tổng tài sản của các doanh nghiệp (DN) kinh doanh bảo hiểm ước đạt 239.413 tỷ đồng, tăng 18,2% so với năm 2015; đầu tư trở lại nền kinh tế của các DN ước đạt 186.572 tỷ đồng, tăng 16,49%. 
Năm 2016, thị trường bảo hiểm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định. Ảnh: Tường Lâm

Năm 2016, thị trường bảo hiểm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định. Ảnh: Tường Lâm

Đặc biệt, tổng doanh thu bảo hiểm năm 2016 ước đạt 101.767 tỷ đồng, trong đó, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 86.049 tỷ đồng, tăng 22,74% so với năm 2015.

Đạt được kết quả tích cực này, theo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, là nhờ các DN đã nỗ lực nắm bắt cơ hội, đẩy mạnh tái cơ cấu, nâng cao năng lực cạnh tranh và quản lý điều hành. Trong năm 2017, để tiếp tục phát triển kinh doanh, ngoài việc nâng cao nhận thức của người dân về bảo hiểm, các DN bảo hiểm sẽ tăng cường hợp tác, cạnh tranh bằng chất lượng, tạo sự đa dạng trong sản phẩm, mang lại nhiều hơn lợi ích cho khách hàng.