(BĐT) - Trong ngày 9/12/2021, trên phạm vi cả nước có 943 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2021, quý I/2022.

UBND huyện Gia Viễn (tỉnh Ninh Bình) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng, với giá gói thầu hơn 160,962 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng cải tạo nâng cấp trung tâm một cửa liên thông và hoàn thiện cơ sở hạ tầng, cây xanh khu trung tâm huyện, thị trấn Me, xã Gia Thịnh, xã Gia Vượng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Tổng mức đầu tư của Dự án là 169,785 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp (bao gồm dự phòng phí), với giá gói thầu hơn 65,729 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Kè chống sạt lở ven rạch Mốc Keo bảo vệ khu dân cư ấp An Hòa (khu vực từ đường Tam Thôn Hiệp đến kè tổ 11 ấp An Hòa). Tổng mức đầu tư của Dự án là 78 tỷ đồng.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 3 Thi công xây dựng, với giá gói thầu hơn 70,457 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Sửa chữa mặt đường đoạn Km1954+790 - Km1963+200 Quốc lộ 1, tỉnh Tiền Giang. Tổng mức đầu tư của Dự án là 75,7 tỷ đồng.

UBND huyện Vĩnh Thạnh (TP. Cần Thơ) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng, với giá gói thầu hơn 32,786 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường Nam kênh Đòn Dông (đoạn từ kênh F đến kênh H), xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Tổng mức đầu tư của Dự án là 57.682.019.192 đồng.

Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 23 Đầu tư máy xúc đào bánh xích, máy lu rung, với giá gói thầu là 32,99 tỷ đồng.

UBND thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng, với giá gói thầu hơn 63,273 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trường Trung học phổ thông Tây Nam. Tổng mức đầu tư của Dự án là 94.887.994.293 đồng.