(BĐT) - Trong ngày 8/6/2020, trên phạm vi cả nước có 712 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, quý III, quý IV/2020.

Công ty Công nghệ thông tin VNPT sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp, lắp đặt thiết bị phục vụ mở rộng năng lực hạ tầng SmartCloud, hạ tầng ảo hóa cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin và điều hành sản xuất kinh doanh, với giá gói thầu hơn 100,348 tỷ đồng.

Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Nâng cấp hệ thống an toàn bảo mật thông tin Tổng cục Hải quan, với giá gói thầu hơn 74,603 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc dự án cùng tên, có tổng mức đầu tư là 77.607.855.527 đồng.

Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua quảng cáo truyền hình trên các kênh VTV và Fox thuộc Dự án Truyền thông quảng bá thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ của Vinaphone trên sóng truyền hình VTV và Fox năm 2020 - 2021, với giá gói thầu hơn 25,887 tỷ đồng.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuê đơn vị quản lý và vận hành tòa nhà trụ sở Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội giai đoạn 2020 - 2023, với giá gói thầu hơn 24,770 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 07 Thi công hệ thống phòng cháy và chữa cháy và Gói thầu số 10 Thi công hệ thống thang máy, với giá gói thầu lần lượt là 18.655.292.605 đồng và 18.900.000.000 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng trụ sở làm việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Tổng mức đầu tư của Dự án là 592,619 tỷ đồng.