(BĐT) - Trong ngày 8/6/2021, trên phạm vi cả nước có 802 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II và quý III/2021.

Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thu nổ địa chất 3D (1.100 km2) lô 12/11 (DV-139/21-NIPI-MSV), với giá gói thầu hơn 203,856 tỷ đồng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Chi phí tổ chức lập Quy hoạch tỉnh, với giá gói thầu hơn 55,569 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Lập Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2050. Tổng mức đầu tư của Dự án là 67,180 tỷ đồng.

Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Thuốc generic và Gói thầu số 2 Thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, với giá gói thầu lần lượt là 332,642 tỷ đồng và 66,648 tỷ đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự toán Cung cấp thuốc năm 2021 của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận. Tổng dự toán là 401.587.987.210 đồng.

Tổng công ty Phát điện 3 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Bảo hiểm cháy, nổ năm 2021 - 2022 cho một số đơn vị thành viên của Tổng công ty Phát điện 3, với giá gói thầu hơn 97,1 tỷ đồng.

Công ty CP Than Đèo Nai - Vinacomin sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Cung cấp 5 xe ô tô tải tự đổ khung cứng, tải trọng định mức 90÷100 tấn, với giá gói thầu hơn 99,578 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2021 - Công ty CP Than Đèo Nai - Vinacomin. Tổng mức đầu tư của Dự án là 113.830.721.099 đồng.