(BĐT) - Trong ngày 6/7/2020, trên phạm vi cả nước có 657 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III/2020 và quý IV/2020.

Công ty CP 397 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03 Thuê khoan lỗ mìn, bốc xúc đất đá, vận chuyển đất đá bóc trước đất chuẩn bị sản xuất năm 2021 trong năm 2020 tại mỏ Nam Tràng Bạch, với giá gói thầu hơn 70,899 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Tân Bình (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị, với giá gói thầu hơn 112,575 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng mới Trường Tiểu học Hùng Vương. Tổng mức đầu tư của Dự án là 147,568 tỷ đồng.

Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu (tỉnh Nam Định) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình, với giá gói thầu 13,116 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng, nâng cấp Nhà khám bệnh + chẩn đoán hình ảnh 2 tầng và các hạng mục phụ trợ Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu. Tổng mức đầu tư của Dự án là 14,986 tỷ đồng.

Công ty CP Hóa chất Việt Trì sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp muối công nghiệp, với giá gói thầu 31 tỷ đồng.

Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Xây lắp (xây lắp + lán trại, hạng mục chung, thiết bị điện, thiết bị cấp thoát nước, camera, máy lạnh, Internet, điện thoại, chống sét, phòng cháy chữa cháy, thiết bị phục vụ giảng dạy, cây xanh), với giá gói thầu hơn 44,439 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng khối phòng học Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM. Tổng mức đầu tư của Dự án là 67,74 tỷ đồng.