(BĐT) - Trong ngày 6/10/2020, trên phạm vi cả nước có 700 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2020.

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuốc generic, với giá gói thầu hơn 38,482 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm thuốc năm 2020 - 2021 của Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn. Tổng mức đầu tư của Dự án là 55.405.456.261 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Thi công xây dựng khu quản lý học viên (khu A3, A4 và A5), khu giáo dục riêng, khu y tế, khu sản xuất, khu bếp, khu xử lý nước thải, hạ tầng, thử tải trọng tĩnh cọc, với giá gói thầu hơn 165,921 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mở rộng cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang (giai đoạn 2). Tổng mức đầu tư của Dự án là 218.413.241.370 đồng.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Thuốc generic, với giá gói thầu hơn 124,371 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự toán Mua thuốc bổ sung tập trung cấp địa phương cho các cơ sở y tế trong tỉnh Bình Định từ quý IV/2020 đến hết quý I/2022 (đấu thầu lại). Tổng dự toán là 136.770.940.318 đồng.

Bệnh viện K sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Thuốc generic (gồm 42 danh mục), với giá gói thầu hơn 155,450 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự toán Cung cấp thuốc lần 4 năm 2020 của Bệnh viện K. Tổng dự toán là 367.973.606.200 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp đê biển Vĩnh Thái đoạn từ K1+100 đến K11+165,77, với giá gói thầu hơn 44,784 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Khắc phục sạt lở đê biển Vĩnh Thái. Tổng mức đầu tư của Dự án là 50 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 05 (xây dựng) Phần tuyến thoát nước phân đoạn 1, từ Km21+400 (đầu tuyến) đến Km26+800, với giá gói thầu hơn 44,170 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 768 huyện Vĩnh Cửu, đoạn từ cầu vượt Thủ Biên đến giao với Đường tỉnh 767 (thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu). Tổng mức đầu tư của Dự án là 659.538.854.000 đồng.

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị nội thất, với giá gói thầu hơn 21,126 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm bổ sung trang thiết bị nội thất cho Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel và Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tổng mức đầu tư của Dự án là 21.960.195.856 đồng.