(BĐT) - Trong ngày 5/7/2022, trên phạm vi cả nước có 815 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III/2022.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Hoá (tỉnh Thanh Hóa) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói số 06 Thi công xây dựng công trình (bao gồm bảo hiểm xây dựng công trình), với giá gói thầu hơn 48,79 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường giao thông từ xã Thành Sơn, huyện Quan Hóa đi huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình.

Bệnh viện Chuyên khoa Sản - Nhi tỉnh Sóc Trăng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuốc generic (359 mặt hàng), với giá gói thầu hơn 53,513 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự toán lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2022.

Sở Giao thông vận tải Nghệ An sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 08 Thi công xây dựng nền mặt đường và công trình trên tuyến đoạn từ Km9+00 - Km21+363, với giá gói thầu hơn 372,241 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường giao thông nối từ Quốc lộ 7C (Đô Lương) đến đường Hồ Chí Minh (Tân Kỳ).

Bệnh viện Quân dân y tỉnh Sóc Trăng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuốc generic, với giá gói thầu hơn 29,802 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự toán lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc cung ứng cho Bệnh viện Quân Dân y tỉnh Sóc Trăng năm 2022.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Hậu Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp số 1 Đoạn từ Km0+00 đến Km6+00 và đảm bảo giao thông thủy trong quá trình thi công; Gói thầu Xây lắp số 2 Đoạn từ Km9+800 đến Km21+0 và Gói thầu Xây lắp số 3 Đoạn từ Km21+0 đến Km30+342 và đảm bảo giao thông thủy trong quá trình thi công đoạn từ Km9+800 đến cuối tuyến. Giá gói thầu lần lượt là 161.179.174.000 đồng; 431.832.678.000 đồng và 362.427.142.000 đồng. Ba gói thầu này thuộc Dự án Đường tỉnh 926B, tỉnh Hậu Giang kết nối tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.569,2 tỷ đồng.