(BĐT) - Trong các ngày 4, 5 và 6/9/2020, trên phạm vi cả nước có 948 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III/2020.

Bệnh viện Đa khoa Đông Anh (Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Mua sắm vật tư y tế thông thường, với giá gói thầu hơn 12,304 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm năm 2020. Tổng mức đầu tư của Dự án là 48.001.593.932 đồng.

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu thuốc generic năm 2020 - 2021, với giá gói thầu hơn 47,569 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm thuốc y tế, vắc xin sinh phẩm năm 2020 - 2021. Tổng mức đầu tư của Dự án là 188.301.052.304 đồng.

UBND huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 06 Thi công xây dựng Trụ sở Ban Chỉ huy quân sự huyện Định Quán, với giá gói thầu hơn 56,445 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Trụ sở Ban Chỉ huy quân sự huyện Định Quán. Tổng mức đầu tư của Dự án là 91.091.844.896 đồng.

Ban Quản lý dự án xây dựng thị xã Phú Thọ sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình: xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quân Dong - Đồng Mạ - Bờ Siu, khu 6, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, với giá gói thầu hơn 25,961 tỷ đồng.

Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Gói hóa chất, sinh phẩm theo máy chuyên dụng và Gói thầu số 01 Thuốc generic, với giá gói thầu lần lượt là hơn 44,931 tỷ đồng và hơn 165,292 tỷ đồng.

UBND huyện Tân Sơn (tỉnh Phú Thọ) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 23,413 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cấp bách bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai Khu Dù, xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Tổng mức đầu tư của Dự án là 29,281 tỷ đồng.