(BĐT) - Trong ngày 4/2/2020, trên phạm vi cả nước có 392 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I, II/2020.

UBND huyện Quế Phong (tỉnh Nghệ An) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 02 Toàn bộ phần xây lắp và chi phí hạng mục chung đoạn tuyến từ Km5+500 đến Km9+140; hạng mục giao thông vào vùng dự án (đoạn tuyến từ Km5+500 đến Km9+140), với giá gói thầu là 36.802.123.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Di dân khẩn cấp vùng thiên tai và đặc biệt khó khăn biên giới xã Tri Lễ, huyện Quế Phong.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng cầu chính và đường vào cầu thuộc Dự án Cầu Vàm Trà Lọt, với giá gói thầu là 45.898.047.000 đồng; Gói thầu Xây dựng cầu chính và đường vào cầu thuộc Dự án Cầu Bình Xuân trên Đường tỉnh 873, với giá gói thầu là 116.657.745.000 đồng; Gói thầu Xây dựng cầu chính và đường vào cầu thuộc Dự án Cầu Ngũ Hiệp trên Đường tỉnh 868, với giá gói thầu là 93.512.837.000 đồng.

UBND TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu LX-PW-2-1 Thi công cải tạo rạch Cái Sơn; Gói thầu LX-PW-2-2 Thi công cải tạo rạch Ông Mạnh, Bà Bầu, với giá gói thầu lần lượt là 175.323.016.800 đồng và 252.133.002.000 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Đường cặp kênh Tây, dự án thành phần 2 đoạn từ kênh 5 đến Đường tỉnh 824. Cụ thể: Gói thầu Thi công xây dựng đoạn Km4+455,88 - Km6+000, với giá gói thầu là 62 tỷ đồng; Gói thầu Thi công xây dựng đoạn Km6+000 - Km7+368,8, với giá gói thầu là 55 tỷ đồng và Gói thầu Thi công xây dựng đoạn Km7+368,8 - Km8+784,46, với giá gói thầu là 50 tỷ đồng.

Công ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng trạm quang lật goòng 3 tấn + trạm tách đá quá cỡ + trạm biến áp 6/0,4kV và một số công trình mặt bằng liên quan; Gói thầu Tuyến băng tải than từ trạm quang lật về Nhà máy Tuyển Vàng Danh 2, với giá gói thầu lần lượt là 14.422.093.000 đồng và 12.889.436.000 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng, thiết bị phục vụ tiếp nhận than từ mỏ Đồng Vông về Nhà máy Tuyển Vàng Danh 2.