(BĐT) - Trong ngày 4/11/2021, trên phạm vi cả nước có 755 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2021, quý I/2022, quý II/2022.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 thành phố Thanh Hóa sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 08 Xây dựng các hạng mục công trình (bao gồm chi phí thiết bị và bảo hiểm), với giá gói thầu hơn 66,181 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư thôn Gia Lộc 1, phường Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa. Tổng mức đầu tư của Dự án là 111.011.332.000 đồng.

UBND thành phố Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 05 Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả mua sắm, lắp đặt thiết bị và bảo hiểm công trình xây dựng), với giá gói thầu hơn 69,339 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Khu dân cư, tái định cư Minh Hùng, thành phố Sầm Sơn. Tổng mức đầu tư của Dự án là 105.056.171.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Dũng (tỉnh Bắc Giang) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng công trình và thiết bị, với giá gói thầu hơn 74,837 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị số 2 - thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 120.524.387.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cầu Giấy (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng và mua sắm, lắp đặt thiết bị (không bao gồm trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, sinh hoạt và thiết bị thuộc danh mục mua sắm tập trung), với giá gói thầu hơn 170,25 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng Trường THCS tại ô đất A11 - Khu quy hoạch K7-1. Tổng mức đầu tư của Dự án là 244.536.699.000 đồng.

Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 01 in sách giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông 2000 phục vụ năm học 2022 - 2023 và Gói thầu 02 In sách giáo dục theo chương trình GDPT 2018 phục vụ năm học 2022 - 2023, với giá gói thầu lần lượt 51,761 tỷ đồng và 93,982 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án In sách giáo dục phục vụ năm học 2022 - 2023. Tổng mức đầu tư của Dự án là 145,743 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng, với giá gói thầu hơn 140,314 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trường Trung học cơ sở Mỹ Thạnh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 193.463.077.693 đồng.