(BĐT) - Trong các ngày 3, 4 và 5/12/2021, trên phạm vi cả nước có 1.412 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2021, quý I/2022, quý II/2022.

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp công trình đường giao thông Đồn Biên phòng Cốc Pàng (155) ra các mốc từ 520 đến 534, với giá gói thầu hơn 63,667 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường giao thông Đồn Biên phòng Cốc Pàng (155) ra các mốc từ 520 đến 534.

Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Hoàng Phúc Thành sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Vệ sinh môi trường trên địa bàn Quận 8, với giá gói thầu hơn 313,957 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn Quận 8.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình, với giá gói thầu hơn 87,251 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng Trường Tiểu học Định Công (ô D1/TH3).

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang, với giá gói thầu hơn 57,332 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật xung quanh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang. Tổng mức đầu tư của Dự án là 62.226.973.829 đồng.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp, với giá gói thầu hơn 165,949 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 304, đoạn từ Km10+572 đến Km15+100.

UBND huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 10 Thi công xây lắp đoạn tuyến từ Km0 - Km4, Gói thầu số 11 Thi công xây lắp đoạn tuyến từ Km4 - Km8 và Gói thầu số 12 Thi công xây lắp đoạn tuyến từ Km8 đến Km10, với giá gói thầu lần lượt hơn 150,174 tỷ đồng, hơn 148,197 tỷ đồng và hơn 98,11 tỷ đồng. Ba gói thầu này thuộc Dự án Đường trục chính đô thị - nội thị Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Tổng mức đầu tư của Dự án là 600 tỷ đồng.