(BĐT) - Trong ngày 29/9/2020, trên phạm vi cả nước có 649 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2020.

Trung tâm Tin học và Công nghệ truyền hình - Đài Truyền hình Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm trang thiết bị phần cứng, phần mềm và dịch vụ - giai đoạn 2, với giá gói thầu hơn 33,682 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng hệ thống quản lý điều hành điện tử của Đài Truyền hình Việt Nam. Tổng mức đầu tư của Dự án là 72 tỷ đồng.

Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây lắp hạng mục nền, mặt đường, bó vỉa, vỉa hè, thoát nước, san nền, với giá gói thầu hơn 25,814 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Khu dân cư - tái định cư thôn Phú Đông. Tổng mức đầu tư của Dự án là 75.969.102.000 đồng.

Chi cục Thủy lợi Bắc Ninh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 3 Toàn bộ phần xây dựng, với giá gói thầu hơn 17,926 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xử lý sạt lở kè đoạn từ K28+900 - K29+500 đê hữu Cầu, huyện Yên Phong. Tổng mức đầu tư của Dự án là 25 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm EDC (thuộc kế hoạch 2020) cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, với giá gói thầu hơn 68,968 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Xây dựng nền và mặt đường thuộc xã Ba Sao, với giá gói thầu hơn 16,501 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường bờ Bắc kênh Nguyễn Văn Tiếp. Tổng mức đầu tư của Dự án là 58.831.713.000 đồng.