(BĐT) - Trong các ngày 28, 29/2 và 1/3/2020, trên phạm vi cả nước có 650 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong các quý của năm 2020.

Tổng công ty Hạ tầng mạng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp thiết bị hệ thống báo hiệu Diameter, với giá gói thầu hơn 58,9 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cao năng lực hệ thống báo hiệu Diameter mạng Vinaphone. Tổng mức đầu tư của Dự án là hơn 62,93 tỷ đồng.

UBND huyện Chơn Thành (tỉnh Bình Phước) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Nâng cấp đường Minh Hưng - Minh Thạnh, huyện Chơn Thành. Ký hiệu: XL, với giá gói thầu hơn 50,7 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc dự án cùng tên có tổng mức đầu tư là 60 tỷ đồng.

UBND quận Ninh Kiều (TP. Cần Thơ) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng, với giá gói thầu hơn 41,495 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, quận Ninh Kiều. Tổng mức đầu tư của Dự án là hơn 56,79 tỷ đồng.

Công ty CP Sông Đà 10 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 3.1 Đầu tư 3 máy phun vảy robot năng suất 30m3/h, với giá gói thầu 33,66 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư nâng cao năng lực thi công 2019. Tổng mức đầu tư của Dự án là hơn 287,2 tỷ đồng.

UBND TP. Cần Thơ sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu với tổng giá gói thầu hơn 100 tỷ đồng. Các gói thầu này thuộc Dự án Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị. Tổng mức đầu tư của Dự án là hơn 7.339 tỷ đồng.

Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuê giàn tự nâng để khoan giếng 16-1/15-2X năm 2020 (Gói thầu DV-057/20-KB), với giá gói thầu hơn 208,889 tỷ đồng.

Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng, cải tạo nâng cấp nhà công vụ UBND tỉnh Hưng Yên và lắp đặt thiết bị, với giá gói thầu 23.683.081.000 đồng. Gói thầu này thuộc dự án cùng tên, có tổng mức đầu tư của Dự án là 26.507.887.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Krông Pắc (tỉnh Đắk Lắk) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng + thiết bị (đã bao gồm chi phí hạng mục chung), với giá gói thầu 20.582.418.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số xã Ea Yiêng, huyện Krông Pắc. Tổng mức đầu tư của Dự án là 30.709.000.000 đồng.