(BĐT) - Trong ngày 26/10/2021, trên phạm vi cả nước có 742 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2021.

UBND huyện Lệ Thủy sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp (Bao gồm chi phí xây lắp + chi phí thiết bị + chi phí đảm bảo an toàn giao thông + chi phí dự phòng), với giá gói thầu hơn 43,497 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Khu dân cư xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp và lắp đặt thiết bị, với giá gói thầu hơn 23,58 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư thiết bị đo lường thử nghiệm và công nghệ sinh học (giai đoạn 1).

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 09 Toàn bộ chi phí xây dựng và thiết bị thuộc dự án, với giá gói thầu hơn 38,645 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng cơ sở hỏa táng cho đồng bào dân tộc Khmer tại chùa Cái Giá Chót, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi.

UBND huyện Tân Phú Đông sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng, với giá gói thầu hơn 36,388 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp mở rộng Đường tỉnh 877B từ Bình Ninh đến Tân Long.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01XL Toàn bộ phần xây lắp dự án, với giá gói thầu hơn 33,326 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường nội thị Phạm Văn Đồng (đoạn từ Bưu điện đến ngã ba tuyến tránh phía bắc thị xã).

UBND huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 05 Thi công xây dựng, bao gồm: chi phí xây dựng, chi phí nghiệm thu đóng điện, bảo hiểm công trình, thanh lý vật tư thu hồi với giá gói thầu hơn 56,178 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật và công nghiệp phục vụ giải phóng mặt bằng thi công dự án xây dựng tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi Cầu Nghìn - đoạn đi qua địa phận huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Tổng mức đầu tư của Dự án là 65.069.353.175 đồng.