(BĐT) - Trong các ngày 24, 25 và 26/4/2020, trên phạm vi cả nước có 925 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II/2020.

Bộ Tài chính Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà, với giá gói thầu hơn 41,471 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng Học viện Kinh tế - Tài chính Đông Khăm Xạng giai đoạn 3, CHDCND Lào. Tổng mức đầu tư của Dự án là 176.198.000.000 đồng.

Tổng công ty Viễn thông MobiFone sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp, lắp đặt hệ thống nguồn tập trung tại Tòa nhà Nguyễn Hữu Thọ - Đà Nẵng, với giá gói thầu hơn 74,110 tỷ đồng.

Bệnh viện Mắt Trung ương sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 274 danh mục thuốc generic, với giá gói thầu hơn 38,134 tỷ đồng.

Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuê quyền sử dụng hạ tầng kênh thuê riêng tuyến cáp quang quốc tế 2020 - giai đoạn 2, với giá gói thầu hơn 38,347 tỷ đồng.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp công trình, với giá gói thầu hơn 30,780 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Sửa chữa nền, mặt đường, gia cố lề đoạn Km125 - Km137, Quốc lộ 27, tỉnh Lâm Đồng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 35 tỷ đồng.

Trung tâm Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa TP.HCM sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây lắp, với giá gói thầu hơn 90,377 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích khảo cổ quốc gia Giồng Cá Vồ (giai đoạn 2). Tổng mức đầu tư của Dự án là 118.998.276.000 đồng.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Sửa chữa công trình và bảo đảm giao thông, với giá gói thầu hơn 28,147 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Gia cố lề, sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km99+800 - Km118+00, Quốc lộ 48E, tỉnh Nghệ An. Tổng mức đầu tư của Dự án là 33.517.381.000 đồng.