(BĐT) - Trong ngày 23/6/2020, trên phạm vi cả nước có 741 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III /2020.

Bệnh viện Quận 11 (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm hoá chất - vật tư y tế năm 2020 lần 2, với giá gói thầu là 319.407.448.760 đồng.

UBND huyện Mỏ Cày Nam (tỉnh Bến Tre) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Trường Tiểu học Thành Thới A1, huyện Mỏ Cày Nam, với giá gói thầu là 16.375.961.877 đồng.

Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (tỉnh Bến Tre) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Cải tạo, sửa chữa, mở rộng Khoa Nhi (cũ) để bố trí Khoa Tim mạch Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, với giá gói thầu là 10.801.625.580 đồng.

Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 2 Thi công xây dựng hạng mục công trình; cung cấp, lắp đặt thiết bị hạng mục công trình và bảo hiểm hạng mục công trình trong thời gian xây dựng, với giá gói thầu là 68.453.200.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018 - 2020 do EU tài trợ. Tổng mức đầu tư của Dự án là 181,795 tỷ đồng.

Công ty Điện lực Tây Ninh - Tổng công ty Điện lực miền Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp 2 công trình “Trồng xen trụ trung áp nhằm tăng cường chịu lực” và “Cải tạo, xây dựng mới đường dây trung áp 22kV từ trụ 25C 80 tuyến 478TB đến trụ 116B tuyến 473TB” thuộc Dự án Đầu tư xây dựng các công trình lưới điện năm 2020, với giá gói thầu là 14.537.754.567 đồng.