(BĐT) - Trong ngày 21/7/2022, trên phạm vi cả nước có 867 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, quý IV/2022.

Sở Giao thông vận tải Hưng Yên sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây lắp công trình thuộc Dự án Đường kết nối ĐT.387 với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (Km31+100), với giá gói thầu hơn 284,516 tỷ đồng.

Viện Y học Phòng không - Không quân sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 05 Mua sắm trang thiết bị y tế y học hàng không thuộc Dự án Đầu tư trang thiết bị chuyên dùng y học hàng không/Viện Y học Phòng không - Không quân/ Quân chủng Phòng không - Không quân, với giá gói thầu hơn 218,168 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 11 Thi công xây dựng cầu Phú Hiệp và cầu Cà Dâm, huyện Tam Nông, với giá gói thầu hơn 92,41 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thái Nguyên sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03 Thi công xây lắp, mua sắm, lắp đặt thiết bị, với giá gói thầu hơn 90,826 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Khu tái định cư số 4, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên. Tổng mức đầu tư của Dự án là 239,168 tỷ đồng.

Công an tỉnh Bắc Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu XL01 Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị công trình Cơ sở làm việc Công an huyện Lục Nam thuộc Công an tỉnh Bắc Giang, với giá gói thầu hơn 62,972 tỷ đồng.