(BĐT) - Trong ngày 21/10/2019, trên phạm vi cả nước có 702 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2019.

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc - Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Cung cấp và vận chuyển 2 máy biến áp 500/220/35kV - 900MVA, với giá gói thầu hơn 274,230 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng công suất trạm biến áp 500kV Nho Quan. Tổng mức đầu tư của Dự án là 372,439 tỷ đồng.

Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Mua sắm công tơ PLC, với giá gói thầu hơn 43,679 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm công tơ điện tử, thiết bị đo xa đợt 1 năm 2020. Tổng mức đầu tư của Dự án là 60.638.652.956 đồng.

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua 1 xe cẩu bánh xích 300 tấn phục vụ thi công các dự án thuộc dự án cùng tên, với giá gói thầu 75 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 75 tỷ đồng.

Công ty TNHH MTV Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu In sách giáo dục phục vụ năm học 2020 - 2021 thuộc dự án cùng tên, với giá gói thầu hơn 179 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 179,134 tỷ đồng.

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 07 Hệ thống kênh và công trình trên kênh, với giá gói thầu hơn 56,968 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Hữu Chấp, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 279.952.157.000 đồng.