(BĐT) - Trong ngày 20/4/2020, trên phạm vi cả nước có 728 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, III/2020.

Tổng công ty Đông Bắc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 09 Mua sắm 10 xe ô tô tự đổ công thức bánh xe 8 x 4 và 20 xe ô tô tự đổ công thức bánh xe 6 x 4, với giá gói thầu là 45 tỷ đồng.

Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Dệt vải và may trang phục làm việc, lễ phục nam, lễ phục nữ cho thẩm phán, cán bộ, công chức thuộc hệ thống tòa án nhân dân năm 2020, với giá gói thầu hơn 39,982 tỷ đồng.

UBND TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng nền, mặt đường, hệ thống điện chiếu sáng, với giá gói thầu hơn 65,284 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường nội thị TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - hạng mục: đường Lê Thánh Tôn, Lý Thái Tổ và Lê Đại Hành. Tổng mức đầu tư của Dự án là 207 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 01.8 XLTB-TU Xây dựng phần thân và mua sắm, lắp đặt tiết bị nhà làm việc 9 tầng các ban Đảng theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt, với giá gói thầu hơn 54,351 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp, tăng cường cơ sở vật chất trụ sở làm việc cơ quan Tỉnh ủy. Tổng mức đầu tư của Dự án là 81,5 tỷ đồng.

Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Rạng Đông sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xử lý rác thải sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp trên địa bàn TP. Biên Hòa năm 2020, với giá gói thầu hơn 24,476 tỷ đồng.

Trung tâm Mua sắm công ngành y tế tỉnh Tiền Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua vắc xin cho ngành y tế tỉnh Tiền Giang sử dụng năm 2020 - 2021, với giá gói thầu hơn 78,372 tỷ đồng.

UBND huyện Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Thi công xây dựng giai đoạn 1, với giá gói thầu hơn 38,035 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm hành chính các cơ quan huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Tổng mức đầu tư của Dự án là 115.967.473.000 đồng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm cấu kiện kênh bê tông thành mỏng mặt cắt parabol cốt sợi thép phân tán mác 500 để thực hiện kế hoạch kiên cố hóa kênh mương của tỉnh năm 2020, với giá gói thầu hơn 111,980 tỷ đồng.

Bảo hiểm Xã hội Bộ Quốc phòng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu XL-05 Xây dựng cải tạo công trình, với giá gói thầu hơn 20 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, di chuyển trụ sở làm việc Bảo hiểm Xã hội Bộ Quốc phòng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 21.471.883.584 đồng.

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm trang thiết bị cho Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng thuộc Chương trình ETEP để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, với giá gói thầu hơn 32,705 tỷ đồng.