(BĐT) - Trong các ngày 20, 21 và 22/3/2020, trên phạm vi cả nước có 804 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II/2020.

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm hóa chất năm 2020, với giá gói thầu là 60,937 tỷ đồng.

Công ty CP Dệt may 7 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm máy mắc đồng loạt, máy hồ sợi, với giá gói thầu là 23 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây nhà xưởng dệt Công ty Dệt may 7. Tổng mức đầu tư của Dự án là 24,9 tỷ đồng.

UBND TP. Tuyên Quang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Thi công xây dựng công trình (gồm 2 hạng mục) và Gói thầu số 02 Thi công xây dựng công trình (gồm 3 hạng mục), với giá gói thầu lần lượt là 64,865 tỷ đồng và 180,469 tỷ đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - TP. Tuyên Quang giai đoạn 2 (2017 - 2020). Tổng mức đầu tư của Dự án là 701.167.869.000 đồng.

Tổng công ty Điện lực miền Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu SPC-KfW3-W-TG1 Xây lắp đường dây và trạm biến áp phân phối huyện Cái Bè, Cai Lậy, Châu Thành, Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, với giá gói thầu là 26,697 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Tiểu dự án Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực trung tâm, thị xã, thành phố tỉnh Tiền Giang.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hòa Thành (tỉnh Tây Ninh) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp (bao gồm chi phí xây dựng, đảm bảo giao thông và xây dựng lán trại), với giá gói thầu là 21,491 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hệ thống thoát nước và vỉa hè đường Nguyễn Văn Linh (giai đoạn 1). Tổng mức đầu tư của Dự án là 32.191.498.000 đồng.

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hoài Đức (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu là 16,399 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ bổ sung trên địa bàn xã Vân Canh - vị trí x1. Tổng mức đầu tư của Dự án là 20.761.455.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cầu Giấy (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Duy tu, duy trì, với giá gói thầu là 17,460 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Duy trì vệ sinh môi trường các hạng mục không thường xuyên năm 2020 (ngoài gói thầu mua sắm tập trung dịch vụ công ích vệ sinh môi trường của Thành phố). Tổng mức đầu tư của Dự án là 18.609.930.000 đồng.