(BĐT) - Trong ngày 2/3/2020, trên phạm vi cả nước có 534 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I, II, III/2020.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 16 Thi công cải tạo, nâng cấp 4 cầu (cầu Km1245+527, cầu Km1253+223, cầu Km1255+471, cầu Km1261+362), với giá gói thầu hơn 44 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp tải trọng các cầu yếu còn lại trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM. Tổng mức đầu tư của Dự án là gần 1.432,8 tỷ đồng.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp vật tư tiêu hao năm 2020, với giá gói thầu hơn 275,692 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây lắp và Gói thầu Cung cấp, lắp đặt thiết bị, với giá gói thầu lần lượt là 112.284.721.234 đồng và 41.802.543.258 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng Trung tâm Pháp y Thành phố. Tổng mức đầu tư của Dự án là 194.723.450.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp, với giá gói thầu hơn 189,216 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai (tuyến phía Bắc), đoạn từ Quốc lộ 2C đến đường Hợp Thịnh - Đạo Tú. Tổng mức đầu tư của Dự án là 301.685.811.000 đồng.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng, cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình, với giá gói thầu hơn 29,694 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trung tâm dữ liệu tại Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Ngân hàng Công thương Việt Nam. Tổng mức đầu tư của Dự án là hơn 42 tỷ đồng.

Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV - CTCP sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Cung cấp 3 xe ô tô tự đổ tải trọng 55 - 60 tấn và Gói thầu số 02 Cung cấp 3 xe ô tô khung động tải trọng ≥ 36 tấn, với giá gói thầu lần lượt là 42.000.000.000 đồng và 33.889.350.000 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xe ô tô chở than, đất năm 2020. Tổng mức đầu tư của Dự án là 80.934.857.055 đồng.

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 06 Cung cấp và vận chuyển máy biến áp 220kV (giai đoạn 1) và Gói thầu số 07 Cung cấp và vận chuyển vật tư, thiết bị nhất thứ, với giá gói thầu lần lượt là 45.432.689.000 đồng và 43.884.566.000 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Trạm biến áp 220kV Tân Biên và Đường dây 220kV Tây Ninh - Tân Biên. Tổng mức đầu tư của Dự án là 634.393.000.000 đồng.