(BĐT) - Trong ngày 2/10/2019, trên phạm vi cả nước có 618  kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2019, quý I và quý II/2020.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu, với giá gói thầu là 127.838.956.650 đồng.

Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuốc generic (gồm 1.134 danh mục thuốc); Gói thầu Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị (gồm 409 danh mục thuốc), với giá gói thầu lần lượt là 537.721.914.325 đồng và 456.640.626.809 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Cung cấp thuốc của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - Đại học Y Dược TP.HCM.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 28KN Xây lắp kênh và công trình trên kênh cấp 1 (N3, VX0, VX4, VX8, VX9, VX12) và các hạng mục hỗ trợ kênh tiêu, với giá gói thầu là 86.642.898.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hệ thống thủy lợi Tà Pao, tỉnh Bình Thuận.

Tổng công ty Điện lực miền Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu AFD-SPC-R-G03 Cung cấp dây dẫn, cách điện, cáp quang và phụ kiện công trình; Gói thầu AFD-SPC-R-W Xây dựng và lắp đặt vật tư thiết bị công trình, với giá gói thầu lần lượt là 31.476.236.280 đồng và 84.091.893.617 đồng. Hai Gói thầu này thuộc Dự án Đường dây 110kV Long Xuyên 2 - An Châu - Cái Dầu.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bạc Liêu sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 3g Xây dựng cầu Cái Cùng, với giá gói thầu là 39.143.282.212 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng tuyến đường Giồng Nhãn - Gành Hào.