(BĐT) - Trong ngày 19/12/2019, trên phạm vi cả nước có 630 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I/2020.

Tổng công ty Phát điện 1 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu DH-01 Cung cấp than nhập khẩu phục vụ vận hành thương mại Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng với giá gói thầu là 2.986.913.556.000 đồng.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng và lắp đặt thiết bị, với giá gói thầu là 17.802.510.625 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nhà làm việc kiêm kho lưu trữ hồ sơ, tài liệu Agribank Chi nhánh tỉnh Phú Thọ. Tổng mức đầu tư của Dự án là 19.978.394.796 đồng.

Bưu điện tỉnh Bình Phước sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp nhà chính và các hạng mục phụ trợ, với giá gói thầu là 5.341.291.513 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng nhà Bưu điện huyện Bù Gia Mập, Bưu điện tỉnh Bình Phước. Tổng mức đầu tư của Dự án là 8.249.611.000 đồng.

Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04 Thi công xây dựng công trình (không bao gồm trạm hạ thế 3 pha), với giá gói thầu là 8.113.305.404 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng nâng cấp, cải tạo hệ thống khuôn viên, hệ thống điện chiếu sáng nhà làm việc, Trung tâm Kỹ thuật Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 10 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mang Thít (tỉnh Vĩnh Long) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng các hạng mục công trình, với giá gói thầu là 4.440.628.407 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít. Tổng mức đầu tư của Dự án là 6.296.125.000 đồng.

Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp thiết bị đóng cắt bảo vệ, với giá gói thầu là 3.965.835.500 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm thiết bị đóng cắt và bảo vệ phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu. Tổng mức đầu tư của Dự án là 3.965.835.500 đồng.