(BĐT) - Trong ngày 18/11/2021, trên phạm vi cả nước có 906 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2021.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây lắp công trình thuộc Dự án Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam, với giá gói thầu hơn 538,778 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 08 Thi công xây dựng công trình (đoạn 1 từ Km0+000 đến Km29+300) và Gói thầu số 09 Thi công xây dựng công trình (đoạn 2 từ Km29+300 đến Km56+678), với giá gói thầu lần lượt là 731.695.914.831 đồng và 926.047.326.524 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Tuyến đường trục phát triển kinh tế Đông Tây, tỉnh Sóc Trăng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 2.000 tỷ đồng.

UBND huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 11 Xây dựng, với giá gói thầu hơn 177,273 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Tuyến thoát nước đường số 2 (từ trung tâm huyện Nhơn Trạch đến Hương lộ 19) huyện Nhơn Trạch. Tổng mức đầu tư của Dự án là 212.940.853.000 đồng.

Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01XL Thi công xây lắp toàn bộ công trình thuộc Dự án Cấp bách kè biển Xóm Rớ và khu vực sạt lở xã An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, với giá gói thầu hơn 109,816 tỷ đồng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 25 Thi công xây dựng công trình Nạo vét 18 tuyến kênh thủy lợi phục vụ sản xuất, với giá gói thầu hơn 133,442 tỷ đồng.

Phòng Kế hoạch và Đầu tư thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm hệ thống Sonar, với giá gói thầu hơn 508,066 tỷ đồng.