(BĐT) - Trong ngày 17/10/2019, trên phạm vi cả nước có 658 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2019.

Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư và xây dựng huyện Hoằng Hóa (tỉnh Thanh Hóa) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04 Thi công xây dựng công trình (chi phí xây dựng + chi phí hạng mục chung + bảo hiểm công trình + chi phí dự phòng), với giá gói thầu hơn 67,341 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng đường giao thông từ ngã tư Gòng đến ngã tư Quăng, xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa. Tổng mức đầu tư của Dự án là 86,3 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Thuận sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 12 Xây lắp tòa nhà trung tâm Đài Phát thanh - Truyền hình (bao gồm chi phí hạng mục chung), với giá gói thầu hơn 52 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Tòa nhà trung tâm Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận. Tổng mức đầu tư của Dự án là 71,05 tỷ đồng.

Bệnh viện Lão khoa Trung ương sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp thuốc generic (gồm 333 danh mục) và Gói thầu Cung cấp thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị (gồm 169 danh mục), với giá gói thầu lần lượt là 50.845.807.500 đồng và 40.800.054.240 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Cung cấp thuốc năm 2019 - 2020. Tổng mức đầu tư của Dự án là 94.610.001.740 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Kênh và công trình trên kênh chính Linh Cảm đoạn từ K29+650 đến K32+350, với giá gói thầu hơn 51,885 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (giai đoạn 2), tỉnh Hà Tĩnh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.485.685.499.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bình Chánh (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 47,460 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp đường và xây dựng hệ thống thoát nước đường Liên ấp 6-5, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 79.923.741.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành dân dụng và công nghiệp tỉnh Kiên Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 65.4 Cung cấp và lắp đặt hệ thống PACS, với giá gói thầu 30 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang. Tổng mức đầu tư của Dự án là 4.113.078.124.000 đồng.