(BĐT) - Trong ngày 16/2/2021, trên phạm vi cả nước có 831 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, III/2021.

Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 05 Cung cấp máy biến áp 110kV và vật tư thiết bị trạm biến áp; Gói thầu 06 Xây lắp, với giá gói thầu lần lượt là 142.015.525.706 đồng và 60.185.762.306 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Công trình mở rộng trạm biến áp 110kV Nghĩa Đô - E1.9. Tổng mức đầu tư của Dự án là 240.192.663.952 đồng.

Ban Quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Xây dựng mới 4 cầu Viên Bình, Trà Mơn, Lịch Hội Thượng, Hội Trung (Đường tỉnh 934), tỉnh Sóc Trăng, với giá gói thầu hơn 74,283 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 08 Xây lắp toàn bộ công trình (bao gồm chi phí dự phòng), với giá gói thầu hơn 53,194 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Kè bảo vệ bờ biển xã Hòa Phú, huyện Tuy Phong. Tổng mức đầu tư của Dự án là 79 tỷ đồng.

Công an tỉnh Bình Thuận sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Thi công xây dựng toàn bộ các hạng mục công trình, cung cấp và lắp đặt thiết bị, với giá gói thầu hơn 41,893 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trụ sở làm việc Công an huyện Phú Quý thuộc Công an tỉnh Bình Thuận. Tổng mức đầu tư của Dự án là 55.092.678.000 đồng.

Bệnh viện Từ Dũ sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp và hộ lý năm 2021 - 2022, với giá gói thầu là 48,999 tỷ đồng.