(BĐT) - Trong ngày 15/4/2021, trên phạm vi cả nước có 676 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II và quý III/2021.

Trung tâm Kỹ thuật Tài liệu nghiệp vụ (Bộ Công an) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 9 Mua sắm hóa chất, với giá gói thầu hơn 46,031 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm nguyên vật liệu phục vụ triển khai sản xuất, in bảo an 50 triệu thẻ căn cước công dân gắn chíp.

Công ty CP Xi măng Cẩm Phả sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp than nhập khẩu quý II/2021, với giá gói thầu là 66,66 tỷ đồng.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04 Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh vật tư thiết bị hệ thống bảo vệ chạm đất lưới điện trung tính cách ly các trạm biến áp (TBA) 110kV, với giá gói thầu hơn 38,684 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cao năng lực vận hành TBA 110kV - phần trang bị bảo vệ so lệch bảo vệ chạm đất.

Công an tỉnh Bình Dương sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây lắp và thiết bị kèm theo xây lắp, với giá gói thầu hơn 148,191 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cơ sở làm việc Công an thành phố Thủ Dầu Một thuộc Công an tỉnh Bình Dương.

Tổng công ty Điện lực miền Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu SPC-JICA-S2-HV-W-B-2 Xây dựng, lắp đặt vật tư thiết bị đường dây, với giá gói thầu hơn 46,628 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường dây 110kV An Xuyên - Vĩnh Thuận.