(BĐT) - Trong ngày 13/4/2020, trên phạm vi cả nước có 628 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, III/2020.
Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 13/4

Công ty CP Than Hà Lầm - Vinacomin sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuê ngoài đào lò chuẩn bị sản xuất khu I vỉa 7 năm 2020, với giá gói thầu hơn 132,404 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đường sắt sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang - Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh, với giá gói thầu hơn 150 tỷ đồng.

Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 25,846 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng một số cầu và cầu tràn trên Tỉnh lộ 151. Tổng mức đầu tư của Dự án là 35 tỷ đồng.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua hóa chất xét nghiệm năm 2020, với giá gói thầu hơn 60,456 tỷ đồng.

Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm vắc xin và sinh phẩm năm 2020, với giá gói thầu hơn 99,743 tỷ đồng.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Mua sắm công tơ điện tử đợt 2 phục vụ lắp mới và thay lẻ năm 2020, với giá gói thầu hơn 90,515 tỷ đồng.

Công ty Xăng dầu Khu vực I - TNHH MTV sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Vận tải xăng dầu bằng đường bộ cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, với giá gói thầu hơn 47,131 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp và mua sắm thiết bị công trình, với giá gói thầu hơn 39,158 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng khu đô thị số 2 xã Thái Đào, huyện Lạng Giang. Tổng mức đầu tư của Dự án là 89.975.430.000 đồng.

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung ứng các mặt hàng hóa chất năm 2020, với giá gói thầu hơn 59,094 tỷ đồng.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Đo đạc, lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính của xã Đức Hòa Thượng và xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa và Gói thầu số 02 Đo đạc, lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính của xã Hòa Khánh Đông, thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, với giá gói thầu lần lượt 32.639.554.000 đồng và 24.217.355.000 đồng.