(BĐT) - Trong ngày 13/2/2020, trên phạm vi cả nước có 468 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I, quý II/2020.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp, với giá gói thầu là 23.423.232.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường khu làng nghề Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên. Tổng mức đầu tư của Dự án là 36.908.951.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vũng Liêm (tỉnh Vĩnh Long) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Xây lắp công trình, với giá gói thầu là 18.656.844.577 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường liên ấp Hiệp Trường - Trường Định - Vàm An, xã Quới An, huyện Vũng Liêm. Tổng mức đầu tư của Dự án là 30.619.106.318 đồng.

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua than nhập khẩu quý II/2020 thuộc dự án cùng tên, với giá gói thầu là hơn 1.610 tỷ đồng.

Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Bảo hiểm Nhà máy Điện Nhơn Trạch 2 thuộc dự án cùng tên, với giá gói thầu là hơn 43,079 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 43.079.077.133 đồng.

Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm hóa chất, vật tư y tế và sinh phẩm xét nghiệm sử dụng tại Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ năm 2020 thuộc dự án cùng tên, với giá gói thầu là 13.875.401.920 đồng.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu E-ĐTXD-PSC01 Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin tích hợp phục vụ sản xuất tại EVNPSC năm 2020, với giá gói thầu là 12.401.133.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin tích hợp phục vụ sản xuất tại EVNPSC năm 2020. Tổng mức đầu tư của Dự án là 12.401.133.000 đồng.