(BĐT) - Trong ngày 13/12/2021, trên phạm vi cả nước có 811 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I/2022.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng, với giá gói thầu hơn 77,352 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trồng cây xanh dải phân cách đường Võ Nguyên Giáp. Tổng mức đầu tư của Dự án là 85 tỷ đồng.

UBND huyện Hà Trung (tỉnh Thanh Hóa) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 06 Thi công xây dựng + thiết bị công trình, với giá gói thầu hơn 102,681 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường giao thông từ khu đô thị Gũ xã Lĩnh Toại đi cầu Báo Văn, xã Hà Hải, huyện Hà Trung. Tổng mức đầu tư của Dự án là 149.968.260.000 đồng.

Tổng công ty Điện lực TP.HCM sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Thi công san nền, hàng rào, cổng trạm; xây dựng nhà trạm, móng thiết bị, hệ thống đường nội bộ, hệ thống chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy, hệ thống camera, hệ thống tiếp địa, hệ thống cấp thoát nước và Gói thầu số 3 Cung cấp, lắp đặt vật tư thiết bị phần trạm (ngoại trừ 02 máy biến áp 110kV-63MVA), với giá gói thầu lần lượt là 32.547.699.982 đồng và 105.645.257.667 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Trạm biến áp 110kV Phước Hiệp. Tổng mức đầu tư của Dự án là 215.468.330.672 đồng.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVNNPC) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 5 Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt máy biến áp (MBA) 110kV, Gói thầu số 06 Cung cấp, lắp đặt vật tư thiết bị trạm biến áp (TBA) 110kV, cung cấp, lắp đặt hệ thông thông tin Scada và Gói thầu số 07 Xây lắp đường dây 110kV và TBA 110kV, với giá gói thầu lần lượt là 17.893.097.432 đồng, 21.597.723.570 đồng và 37.729.661.351 đồng. Ba gói thầu này thuộc Dự án Đường dây và TBA 110kV Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên. Tổng mức đầu tư của Dự án là 96.855.284.828 đồng.

Công ty Điện lực Mỹ Đức - Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây lắp công trình nâng cấp lưới điện hạ thế xã Phúc Lâm, với giá gói thầu hơn 8,935 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng năm 2021 và 2022 - Công ty Điện lực Mỹ Đức. Tổng mức đầu tư của Dự án là 68.122.761.194 đồng.