(BĐT) - Trong ngày 13/1/2022, trên phạm vi cả nước có 658 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I, II/2022.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 13 Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu là 148,837 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xử lý 08 điểm ngập lụt trên Đường tỉnh 330.

Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão Hưng Yên sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 06 Thi công xây dựng, nâng cấp đường đê đoạn từ K18 đến K20+700 và xây dựng đường HL chân đê từ K11+600 đến K20+700 đê tả sông Luộc, với giá gói thầu hơn 87,873 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp đê tả sông Luộc kéo dài (đoạn từ K120+600 đê tả sông Hồng đến K20+700 đê tả sông Luộc), tỉnh Hưng Yên.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 05 Thi công xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 379B đoạn từ nút giao Đường tỉnh 379 đến nút giao Đường huyện 23, huyện Văn Giang (bao gồm cả chi phí đảm bảo an toàn giao thông), với giá gói thầu hơn 36,397 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 379B đoạn từ nút giao Đường tỉnh 379 đến nút giao Đường huyện 23, huyện Văn Giang.

Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp + thiết bị, với giá gói thầu hơn 51,659 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường thuộc khu dân cư Thanh Giã, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bến Tre sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng, với giá gói thầu hơn 35,023 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trường THCS Phú Lễ, huyện Ba Tri. Tổng mức đầu tư của Dự án là 41 tỷ đồng.