(BĐT) - Trong ngày 12/1/2021, trên phạm vi cả nước có 434 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I/2021.

Bệnh viện C Đà Nẵng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói 03: 1.004 danh mục vật tư tiêu hao và hoá chất theo máy và Gói 04: 474 danh mục vật tư tiêu hao và thay thế các kỹ thuật chuyên khoa, với giá gói thầu lần lượt là 49.730.391.029 đồng và 105.386.630.550 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Mua hoá chất, vật tư tiêu hao năm 2021. Tổng mức đầu tư của Dự án là 172.844.892.673 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 02 Dịch vụ sự nghiệp công trên địa bàn thị xã Quảng Yên năm 2021 - 2023, với giá gói thầu hơn 96,833 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Dịch vụ sự nghiệp công trên địa bàn thị xã Quảng Yên từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2023. Tổng mức đầu tư của Dự án là 155.778.564.000 đồng.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm, lắp đặt phòng bộ môn Tin cho các trường tiểu học trong Tỉnh, với giá gói thầu hơn 52,923 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm thiết bị phòng Tin học cho các trường tiểu học, THCS; thiết bị phòng học lý thuyết cho các trường THPT trên địa bàn Tỉnh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 90.191.658.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Ninh (tỉnh Bình Phước) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Nâng cấp đường 13B từ ngã ba Chiu Riu đến các dự án điện năng lượng mặt trời và nhánh rẽ X16, với giá gói thầu 82.839.129.000 đồng.

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp thuốc theo tên generic và Gói thầu Cung cấp thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị, với giá gói thầu lần lượt là 123.125.031.400 đồng và 60.988.939.630 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2021 của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Tổng mức đầu tư của Dự án là 185.126.471.030 đồng.