(BĐT) - Trong ngày 11/3/2021, trên phạm vi cả nước có 620 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong tháng 3/2021 và quý II, III/2021.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 08.XL Xây dựng nền, mặt đường và công trình trên tuyến theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt, với giá gói thầu hơn 98,468 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường nối Quốc lộ 1 đi khu du lịch biển Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh.

Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Thuê dịch vụ quản lý, bảo trì cầu, đường bộ và đường thủy nội địa địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn năm 2021 - 2023 (từ 1/4/2021 đến hết 31/12/2023), với giá gói thầu là 198,695 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Dịch vụ quản lý, bảo trì cầu, đường bộ và đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn năm 2021 - 2023.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp thiết bị và dịch vụ triển khai hệ thống máy chủ ERP SAP tại DR, đồng bộ dữ liệu giữa DC và DR (Server), với giá gói thầu hơn 100,554 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Triển khai hệ thống hạ tầng Trung tâm dữ liệu dự phòng (DR site) và hệ thống máy chủ dự phòng ERP_SAP.

Tổng cục Thuế sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thay thế hệ thống máy chủ và lưu trữ cơ sở dữ liệu TMS thuộc kế hoạch Mua sắm công nghệ thông tin năm 2020, với giá gói thầu là 103,585 tỷ đồng.

Tổng công ty Điện lực miền Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói 09-ĐĐ Cung cấp và xây dựng, lắp đặt vật tư thiết bị toàn trạm bao gồm tính toán chỉnh định rơle, lập phương thức đóng điện, vận hành và xử lý sự cố, hệ thống camera giám sát, phòng cháy chữa cháy, với giá gói thầu hơn 53,839 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trạm 110kV Đất Đỏ và đường dây đấu nối, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.