(BĐT) - Ngân hàng Nhà nước cho biết, ngành ngân hàng tiếp tục triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đến ngày 24/8, các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 267.636 khách hàng với dư nợ 304.662 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đồng thời, ngành ngân hàng đã miễn, giảm lãi suất cho 472.184 khách hàng với dư nợ 1.182.978 tỷ đồng; cho vay mới lãi suất ưu đãi với doanh số đạt 1.447.334 tỷ đồng cho 293.623 khách hàng, lãi suất thấp hơn phổ biến từ 0,5% - 2,5% so với trước dịch. Riêng Ngân hàng Chính sách xã hội đã thực hiện gia hạn nợ cho 159.544 khách hàng với dư nợ 4.005 tỷ đồng, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ cho 75.209 khách hàng với dư nợ 1.567 tỷ đồng, cho vay mới 1.411.483 khách hàng với dư nợ 52.277 tỷ đồng.

Ngân hàng Nhà nước cho biết đã và đang điều hành đồng bộ các công cụ của chính sách tiền tệ nhằm ổn định thị trường tiền tệ, bảo đảm thanh khoản của các tổ chức tín dụng…