(BĐT) - Tổng cục Thuế cho biết, tính đến 15/3, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 5.931 cuộc thanh, kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp (DN); đã thực hiện kiểm tra 79.868 hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế bằng 116,69% so với cùng kỳ năm 2020.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 6.581,11 tỷ đồng. Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh, kiểm tra là hơn 1.296 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 189,44 tỷ đồng; giảm lỗ là hơn 5.095tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 622,57 tỷ đồng.

Đến thời điểm 19/3/3021, toàn quốc có 816.403 DN đang kinh doanh, tăng 1,1% so với thời điểm ngày 31/12/2020.