(BĐT) - Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp hàng không chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19, Bộ Tài chính vừa đề xuất giảm nhiều loại phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không.
Mức giảm các loại phí, lệ phí dự kiến thực hiện cho đến hết năm nay. Ảnh: Internet

Mức giảm các loại phí, lệ phí dự kiến thực hiện cho đến hết năm nay. Ảnh: Internet

Đó là nội dung đáng chú ý tại Dự thảo Thông tư quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không vừa được Bộ Tài chính công bố để lấy ý kiến các bộ, ngành, đơn vị liên quan.

Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất giảm mức thu, nộp phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay bằng 90% quy định hiện nay. Mức thu phí hiện nay đối với dịch vụ bảo đảm hoạt động bay là 165.000 đồng/lượt hạ hoặc cất cánh; phí kinh doanh cảng hàng không là 335.000 đồng/lượt hạ hoặc cất cánh.

Cơ quan này còn đề xuất giảm mức thu, nộp phí hải quan và lệ phí ra, vào cảng hàng không với chuyến bay của nước ngoài đến sân bay Việt Nam. Theo đó, tổ chức, cá nhân là người nộp phí, lệ phí chỉ phải nộp bằng 90% mức thu hiện hành. Theo đó, lệ phí ra, vào cảng hàng không, sân bay là 50 USD/chuyến bay đến; phí hải quan cũng 50 USD/chuyến bay đến.

Bộ Tài chính cũng đề xuất giảm mức thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm đối với máy bay và phí thẩm định cấp chứng chỉ, giấy phép, giấy chứng nhận trong hoạt động hàng không dân dụng; cấp giấy phép ra vào khu vực hạn chế cảng hàng không, sân bay.

Cụ thể, phí thẩm định cấp giấy phép, giấy chứng nhận chứng chỉ; cơ sở thiết kế, chế tạo, bảo dưỡng, thử nghiệm máy bay sẽ giảm từ 20 triệu xuống còn 16 triệu đồng/lần cấp (cấp lần đầu). Các lần cấp lại cũng được giảm phí tùy thuộc vào lý do cấp lại.

Phí thẩm định cấp giấy phép khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay cũng nằm trong danh mục dự kiến giảm, từ 30 triệu đồng xuống còn 24 triệu đồng.

Phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, kinh doanh hàng không chung vì mục đích thương mại được đề xuất giảm từ 20 triệu đồng xuống 16 triệu.

Mức giảm các loại phí, lệ phí nêu trên dự kiến thực hiện từ khi Thông tư được ban hành cho đến hết năm nay. Từ 1/1/2021, các loại phí, lệ phí nộp theo quy định hiện hành.