Vận tải đường sắt Hà Nội đấu thầu hạn chế mua lò xo thép xe hàng

(BĐT) - Chi nhánh toa xe hàng trực thuộc Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội vừa lựa chọn 3 nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế Gói thầu Cung cấp lò xo thép xe hàng các loại thuộc Dự án Mua sắm vật tư, phụ tùng năm 2017.

Theo Quyết định số 225/QĐ-CTXH ngày 12/6/2017 của Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội - Chi nhánh toa xe hàng, 3 nhà thầu lọt danh sách ngắn gói thầu này bao gồm: Công ty TNHH MTV Hà Anh; Công ty CP Thiết bị và Vật tư TH Việt Nam; Công ty CP Sản xuất và Thương mại A&T Việt Nam.

Trong 3 nhà thầu này, có 2 nhà thầu đến từ Hà Nội là: Công ty CP Thiết bị và Vật tư TH Việt Nam và Công ty CP Sản xuất và Thương mại A&T Việt Nam. Nhà thầu còn lại là Công ty TNHH MTV Hà Anh, đến từ tỉnh Vĩnh Phúc.

                

Thanh Tú