Tây Ninh sắp đấu thầu mua hóa chất xét nghiệm, vật tư y tế

(BĐT) - Sở Y tế Tây Ninh vừa cho biết, trong quý IV/2018, Sở sẽ đấu thầu rộng rãi trong nước đối với 5 gói thầu thuộc Dự án Mua hóa chất xét nghiệm, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế ngành y tế năm 2018 cho Sở Y tế với tổng giá trị dự toán hơn 104 tỷ đồng.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Nguồn vốn sử dụng cho 5 gói thầu là từ dịch vụ khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế, nguồn thu hợp pháp khác được phép sử dụng theo quy định của pháp luật. Thời gian thực hiện các gói thầu là 12 tháng, hợp đồng theo đơn giá cố định.

5 gói thầu sắp được đấu thầu của Sở Y tế Tây Ninh gồm: Gói thầu Mua sắm vật tư y tế, vật tư tiêu hao (giá dự toán hơn 35 tỷ đồng); Gói thầu Mua sắm dung dịch sát khuẩn, rửa vết thương (giá dự toán hơn 5 tỷ đồng); Gói thầu Mua sắm hóa chất xét nghiệm sinh hóa (giá dự toán hơn 29 tỷ đồng); Gói thầu Mua sắm hóa chất xét nghiệm huyết học (giá dự toán gần 32 tỷ đồng); Gói thầu Mua sắm hóa chất xét nghiệm huyết học cho máy Pentra (giá dự toán hơn 3 tỷ đồng).

Bích Thảo