Sắp đấu thầu dự án thu phí không dừng 1.700 tỷ đồng

(BĐT) - Theo nguồn tin từ Ban Quản lý dự án 2 (Bộ GTVT), từ ngày 9/4/2018 - 9/5/2018, đơn vị này sẽ phát hành hồ sơ mời sơ tuyển tìm nhà đầu tư thực hiện Dự án Thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ tự động không dừng giai đoạn 2 theo hình thức hợp đồng xây dựng - sở hữu - kinh doanh (BOO). Thời gian thực hiện Dự án là 2018 - 2019.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến là 1.751,88 tỷ đồng, Nhà nước không tham gia góp vốn đầu tư, thực hiện đấu thầu rộng rãi quốc tế để lựa chọn nhà đầu tư. Địa điểm dự kiến thực hiện Dự án là trên toàn quốc.

Cụ thể, Hệ thống thiết bị và phần mềm vận hành tại trạm thu giá (hệ thống Front-end) đặt tại các trạm thu giá thuộc phạm vi Dự án. Hệ thống trung tâm dữ liệu (hệ thống Back-end), hệ thống trung tâm giám sát và vận hành tập trung, trung tâm giám sát và bảo trì khu vực, trung tâm xử lý giao dịch bất thường sẽ do nhà đầu tư trúng thầu chủ động lựa chọn vị trí phù hợp. Các hợp phần của Dự án gồm: Hệ thống Front-end + Hệ thống Back-end + Hệ thống các trung tâm giám sát, vận hành và bảo trì + Hệ thống đường truyền + Các hạng mục khác có liên quan.          

Bích Thảo