Sắp ban hành 3 thông tư về danh mục thuốc đấu thầu

(BĐT) - Dự kiến, Bộ Y tế sẽ ban hành 3 thông tư (TT) liên quan đến đấu thầu thuốc trong tháng 3 này.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Trong đó, Dự thảo TT Ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá được Bộ Y tế tổ chức lấy ý kiến rộng rãi lần đầu vào tháng 7/2018. Dự thảo TT này sửa đổi, bổ sung TT số 09/2016/TT-BYT ngày 5/5/2016 (TT09). Danh mục thuốc dự kiến được mở rộng thêm nhiều hơn TT09, từ 4 mặt hàng lên khoảng 214 mặt hàng thuộc Danh mục thuốc được áp dựng hình thức đàm phán giá...

Cùng thời gian này, Bộ Y tế đăng tải công khai Dự thảo TT Ban hành Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp, thay thế TT số 10/2016/TT-BYT ngày 5/5/2016. Được biết, đến nay, danh mục thuốc sản xuất trong nước được mở rộng lên đến khoảng 600 mặt hàng.

Trước đó, vào tháng 4/2018, Dự thảo TT sửa đổi, bổ sung TT số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 quy định về việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập được Bộ Y tế tổ chức lấy ý kiến rộng rãi lần đầu. Gần một năm trôi qua, TT này vẫn chưa thể ban hành được. Lý giải điều này, một chuyên gia trong ngành y tế cho biết, đây là một nội dung rất khó và phức tạp, nên việc tổ chức lấy ý kiến hoàn thiện Dự thảo bị kéo dài. Nhưng theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế, thời hạn hoàn tất Dự thảo TT này để ban hành là trong tháng 3/2019.          

Trần Tuyết